Hilda Bergöö – Karin Larssons mamma

Hilda Bergöö född Sahlqvist

Hilda Bergöö föddes 1837 och var äldst i syskonskaran. Föräldrarna var Maria Christina (Maja Stina) född Stenström och Lars Sahlqvist. När Hilda föddes var pappan handelsman i Örebro. (Mer om dem i min bok: ”Karin Larssons barndom”.)
Karins blivande pappa Adolf Bergöö friade till Hilda innan hon fyllt 18 år. De förlovade sig, men det tog tre år innan de gifte sig 1858. Under förlovningstiden bodde Hilda antagligen delvis i Stockholm och delvis på landet någonstans. Det var kanske en del av hennes utbildning, men också ett sätt att hålla det förlovade paret åtskilda. Förlovade par fick inte umgås utan ”förkläde”.

Hilda födde sex barn

Hilda födde sex barn. Karin, Elsa som avled i tvåårsåldern i difteri, Per som bara levde någon dag, Per som var fem år yngre än Karin och som så småningom tog över pappans affärsverksamhet. Femte barnet Elsa blev drygt tre år och avled hastigt och bara några månader senare föddes Christina (alltid kallad Stina). Stina var tio år yngre än Karin.
Två barn fick alltså namnet Elsa och två fick namnat Per.

Om Karin Larssons brev till mamma Hilda

Under sitt liv skriver Karin Larsson över 500 brev till sin mamma Hilda. Karins brev finns bevarade. Kanske skrev Hilda lika många brev till Karin men av dem finns endast drygt 100 brev kvar.

Naturligtvis ger inte Karin någon beskrivning av sin mamma i breven till henne, men breven visar tydligt på deras goda och nära relation. Karin är endast 14 år då hon flyttar till Stockholm för att gå på Slöjdskolan. Hon bor hela terminerna hemifrån. Tog hon inte tåget hem under helgen? Tåget mellan Stockholm och Hallsberg tog ca sex timmar. Det var ganska dyrt att åka tåg och framför allt: Slöjdskolan bedrev sin utbildning under sju dagar i veckan, så Karin hade lektioner även på lördagar och söndagar.

Carl Larsson om sin svärmor i memoarerna

”Det var en bra familj, som jag nu kom in i. Präktigt borgligt folk, såsom sådana alltid borde vara. Svärmor (Hilda) en liten rentav förtjusande kvinna, fin och taktfull… Svärmor var en för sin tid väl uppfostrad, bildad dam…”

När Karin går i Franska skolan så är Hilda där och pratar med skolledaren som är fransyska som inte kan svenska. Hilda kunde således tala franska.
Och i ett brev till Karin berättar Hilda:
”Med hatten är den lilla historien den att jag fick den i Stockholm 1858 på våren då jag genom Pripps var mycket tillsammans med en familj från Nya Zeland. Frun var Engelska lite märkligt kunde ju vara att ingen af de ungdomar fina, rika inom de familjer de voro med kunde tala ett ord Engelska. Jag, den lilla landsortsflickan var den enda som Fru Suisled hade att tala med. Hon blef så förtjust i denna min hatt…”

Åter till Carl Larsson

Carl hade varit utomlands en tid och sedan varit på visit i Hallsberg hösten 1889 och Karin skriver till sin mamma:

”Kära Älskade mamma!
Vet du Carl blir riktigt rörd när han talar om dig. Han beundrar så gränslöst ditt oändliga tålamod, din mildhet och din uthållighet. ”Ja, hon är en riktig guds ängel”, slutar han varje gång sitt lovtal öfver dig. Icke för att han behöver säga mig det! (Nej, det behövde han inte tala om för Karin. Hon visste.)
Det är så roligt att se huru glad han är i oss och att åter vara hemma. Hela dagen vill han att jag skall sitta inne hos honom med mitt arbete och om qvällarna läser han högt. Ja käraste mor, om jag kunde dela med mig litet åt dig af all min lycka! Och måtte jag när sorger och bekymmer drabba mig en gång, kunna bära dem lika tappert som du gör.”

Hilda Bergöö på Skansen

Både Karin och Hilda intresserar sig för Arthur Hazelius museum, Skandinavisketnografiska samlingen, som låg på Drottninggatan i Stockholm. Hazelius tar emot gåvor och samlar in pengar för att nuvarande Nordiska museet och Skansen skulle bli verklighet. Karin var redan som tonåring med på insamlingsbasarer och serverade m.m.

1879 skriver Hilda till sin man:
”En dag ifrån 5 till 9 på eftm var Karin och jag ombedda att komma upp i utställnings­lokalen för öferblifvna saker efter Etnog- Basaren och rulla lotter det var omkring 30 Damer der och så ”rullade” vi på sagda tid 12.000 lotter och stack in dem i  papperhylser – alla var så flitiga och tysta. Om måndag när dragningen blir har Karin lofvat hjelpa till ett par timmar – –”

1910 skriver Hilda till Karin
”Eftersom jag är stiftande ledamot af Skansen får jag häften ’Fataburen’ deri det står hvarjehanda…”

Hilda avled 1913

Bilder: Hilda Bergöö

Hilda_Bergöö
Hilda Bergöö född Sahlqvist

Hilda Karin 2
Hilda Bergöö och Karin till höger och troligen Elsa, men det finns de som tror att det är Per. Men eftersom det är fem år mellan Karin och Per har jag svårt att tro att Karin på bilden skulle vara omkring sex år, snarare tre

HildaB
Hilda Bergöö målad av Carl Larsson
i Bergööska huset i Hallsberg

Fyra geneationer
Fyra generationer:
Karins mormor Maja Stina, Karins dotter Suzanne, Karin och Karins mamma Hilda

Hilda och Adolf Bergöö
Hilda och Adolf Bergöö
Karins föräldrar

Hilda Bergöö
Hilda avled 1813. Hennes man
Adolf Bergöö avled 1890

Similar Posts