Adolf Bergöö – Karin Larssons pappa

Adolf Bergöö var pappa till Karin som år 1883 gifte sig med konstnärskollegan Carl Larsson. Adolf var född i Sundborns socken i Dalarna. Hans föräldrar var Catharina Björsell och Carl Peter (Petter) Bergöö som ägde och bebodde Övre Krokfors i Sundborns socken.

Adolf Bergöö
Adolf Bergöö

Adolf med ph – Adolph

I födelseboken stavas Adolf med ph, Adolph, och så skriver han själv sitt namn, men oftast skriver han bara Ad. Bergöö. I senare kyrkböcker står det Adolf och i de böcker jag läst står det alltid Adolf. Jag har också ibland sett att han fått heta Adolf Axel Bergöö, men han hette inte Axel. Adolf Axel Bergöö var en kusin som var handelsman i Gävle. Förväxla dem inte.

Stina
När Karins lillasyster Stina föddes 1869 har Adolf och Hilda satt in en annons där Adolf stavar sitt namn som han alltid gör i de brev han skriver, så tillvida han inte endast skriver Ad. Bergöö

Adolf Bergöö flyttar till Örebro

I augusti månad 1849 är Adolf inskriven i husförhörslängden i Nikolai församling i Örebro. Han kom för att arbeta hos sin kusin Adolf Conrad Bergöö, men från våren 1882 tar han tjänst som handelsbiträde hos handlaren Lars Sahlqvist som hade sin bod vid Stora gatan i Örebro, nuvarande Drottninggatan 13 ungefär.

Adolf Bergöö
Adolf tecknad av Karin 1877

Förlovning och husbygge

Efter den stora stadsbranden 1854 i Örebro öppnade Adolf en egen bod nära Nikolaikyrkan och ett år senare friade han till Lars och Maria Christina Sahlqvists dotter Hilda. De förlovade sig på hösten, men det tog tre år innan de gifte sig. Under förlovningstiden köpte Bergöö en utbränd fastighet vid Stortorget och byggde där tillsammans med järngrossisten Mikael Alfort ett hus för två större butiker och lägenheter. Huset står ännu kvar.

Bröllop

Adolf och Hilda gifte sig på hösten 1858 och bodde då inhyrda hos Hildas föräldrar med adressen Köpmangatan 12. Det var där Karin föddes, men bara några veckor senare flyttade de in i det nybyggda huset.

Hilda och Adolf Bergöö
Hilda och Adolf Bergöö på äldre dar

Flyttar till Hallsberg

Vid den här tiden var Adolf en aktad och framgångsrik handlare i staden, men ändå kom han snart att avveckla sin verksamhet i Örebro för att på hösten 1865 flytta till Hallsberg, där han redan på våren 1864 startat upp ett nytt företag.

Hallsberg

Tiden går

I Hallsberg bodde de i det så kallade Vita huset. Det var först efter att Karin gift sig som de börjar bygga nytt. Så i det hus vi idag kallar Bergööska huset i Hallsberg har Karin aldrig bott. Där har heller inte Adolf och Hilda bott, för när huset var färdigt att flytta in i så var Adolf väldigt sjuk. Hilda och Adolf hyrde in sig i Stockholm och på våren 1890 avled Adolf.

Hallsberg
Vita huset i Hallsberg

Det var Karins lillebror Per tillsammans med sin hustru Anna som flyttade in i Bergööska huset, vilket är ritat av Ferdinand Boberg.

Bergööska huset
Bergööska huset i Hallsberg, ritat av Ferdinand Boberg

Begravning

Adolf och Hilda är begravda vid Kumla kyrkogård. Fastigheten där de levde i Hallsbergs samhälle låg nämligen i Kumla socken. Adolf och Karin har således aldrig bott i Hallsbergs socken.

Dödsannons

Nedan följer några citat angående Adolf Bergöö

Ur Carl Larssons memoarer

Det var en bra familj, som jag nu kom in i. Präktigt borgligt folk, såsom sådana alltid borde vara. Svärmor (Hilda) en liten rentav förtjusande kvinna, fin och taktfull, svärfar (Adolf) ett original, som icke ett dugg brydde sig om andras meningar, utan gick sin breda, hederliga väg rätt fram… och svärfars ekonomiska ställning ingav den respekt, som penningen brukar, helst när det är en sådan hedersman som intar den, som det var i det här fallet.

Ur brev från hustrun Hilda efter fem års äktenskap

Min gode Gubbe!
Jag sitter med pennan i hand och vet ej vad jag skall skriva men skriva vill jag ändå nödvändigt till dig det är som hade jag riktigt har behov att språka en stund med min kära älskade Gubbe.

Ur brev från Karin till sin mor efter begravningen av Adolf

Tack mina kära för sammanvaron i Hallsberg! Du blef visst ledsen på mig då jag en gång sade att det var så roligt att se oss alla samlade, som om jag icke tänkt på honom vi alla saknade. Ser du, mor lilla, jag hade hela tiden en känsla af att han var mitt ibland oss. Jag tyckte mig hela tiden se honom i våra präktiga, genomhederliga och rara gossar. Allt godt som Far har lärt oss genom ord och handling skall lefva och sprida välsignelse genom oss våra barn och barnbarn i oändliga led. Det är min evighetstanke.

Ur Adolf svar till Carl
som skickat friarbrev angående Karin till Adolf från Paris

Lika öppet, som Edert brev är vårt svar. Har Ni moget och lugnt övervägt den sak Ni framställer, samt allvarligt betänkt att hela Edert och även en annans framtida Väl och Ve därpå bero, så lämna vi odelat vårt fulla ja till Eder tilltänkta förening med vår Karin. Vi kunna ej önska bättre än att hon för Eder må bliva en lika god och plikttrogen maka, som för oss dotter. – – – Vi känna Eder icke, och ändå lämna vi Eder det dyrbaraste vi hava, vårt Barn: svik oss icke!

Similar Posts